Eralduskardinad spordihoonetesse, mänguväljakutele, autopesulasse. Siinil liikuvad kardinal ja elektriliselt üles tõstetavad kardinad.